ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Микола Працьовитий Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0001-6130-9413
  • Оксана Требенко Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0002-5747-8246
  • Олександр Школьний Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0002-3131-1915
  • Яніна Гончаренко Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0003-2702-7847

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-009

Ключові слова:

дуальна форма здобуття освіти, якість освіти, професійна підготовка вчителів математики

Анотація

Постановка проблеми. Якісна підготовка вчителів, зокрема, вчителів математики, завжди була і є першочерговим завданням педагогічного університету. Наразі в педагогічних університетах України підготовка магістрів відбувається традиційним шляхом, який передбачає читання лекцій, проведення практичних, лабораторних та семінарських занять, а також практику в школі. Однак, традиційна схема підготовки магістрів не завжди може бути належним чином забезпечена, оскільки значна частина студентів вимушена працювати в школі, а отже, не відвідує потрібну кількість лекцій та практичних занять, а практика в школі зводиться до «відпрацювання» її на робочому місці. Одним з ефективних шляхів вирішення вказаної проблеми є створення ефективної системи якісного поєднання теоретичної та практичної підготовки майбутніх вчителів з професійною діяльністю ще в період навчання в університеті.

Матеріали та методи. Для досягнення мети роботи ми використовуємо теоретичний метод аналізу методичної літератури з досліджуваного питання. Ми також використовуємо деякі емпіричні методи: опитування студентів щодо їх працевлаштування, спостереження за навчальним процесом підготовки вчителів у педагогічних університетах, аналіз навчальних досягнень майбутніх вчителів математики в сфері їх теоретичної та практичної підготовки. У цій статті ми також використовуємо комплекс методів наукового пізнання: порівняльний аналіз для з'ясування різних поглядів на проблему; систематизація та узагальнення з метою зробити висновки та сформулювати рекомендації щодо напрямків вдосконалення методики підготовки майбутніх вчителів математики; узагальнення педагогічного досвіду та спостережень авторів.

Результати. Усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців,   подолати розрив між програмою підготовки педагога в університеті і актуальними вимогами шкільної практики та підвищити показники якості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців з метою набуття здобувачами освіти досвіду практичного застосування практичних навичок та їх соціальної  і професійної адаптації до умов реальної практичної діяльності можна, на нашу думку, шляхом впровадження дуальної форми здобуття освіти. Вирішення проблеми передбачається шляхом реалізації комплексу заходів з модернізації структури, змісту, технологій та методик підготовки вчителів математики, в тому числі розробки та впровадження моделей взаємовигідного партнерства між закладами вищої освіти, роботодавцями та здобувачами освіти, спрямованих на підвищення ефективності практичної підготовки майбутніх учителів до практичного застосування набутих знань і вмінь, їх соціальну  та професійну адаптацію в умовах реальної професійної діяльності.

Висновки. Ми усвідомлюємо, що дуальна форма освіти - не єдиний спосіб подолання кризи підготовки вчителів математики в Україні. Однак, на нашу думку, саме ця форма дозволяє гармонійно поєднати теоретичну і практичну підготовку майбутнього педагога, сприятиме налагодженню механізмів тісної взаємодії закладів вищої освіти, які готують вчителів, із закладами загальної середньої освіти для врахування потреб шкіл і вимог роботодавців до фахової підготовки вчителя. Введення дуальної форми здобуття освіти допоможе змінити ставлення до власної професії в середовищі самих учителів, оскільки процес передавання досвіду від вчителя-наставника до студента забезпечує усвідомлення потрібності власної професії як для всього суспільства, так і для наступних поколінь вчителів.

Посилання

REFERENCES

Abashkina, N. (1998). Pryncypy rozvytku profeciinoyi osvity v Nimechchyni [Principles of development of higher education in Germany]. Vyshcha shkola. (in Ukrainian).

Bar-Yam, Y. (2002). General Features of Complex Systems. Encyclopedia of Life Support Systems. http://www.eolss.net/sample-chapters/c15/E1-29-01-00.pdf.

Boychivska, I. (2013). Rol systemy dualnoyi osvity u profesiinii pidhotovci molodi u Nimechchyni [The role of the dual education system in the professional training of young people in Germany]. Studies in Comparative Education, (2). https://doi.org/10.31499/2306-5532.2.2009.18067. (in Ukrainian).

Cabinet of Minister of Ukraine (2018). Pro skhvalennia Koncepcii pidhotovky fahivciv za dualnoyu formoyu zdobuttia osvity [On the approval of the Concept of training specialists in a dual form of education]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-р#n9. (in Ukrainian).

Cabinet of Minister of Ukraine (2019). Polozhennia pro dualnu formu zdobuttia profesiinoyi (profeciino-tehnichnoyi) osvity [Regulations on the dual form of professional (vocational and technical) education]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-20. (in Ukrainian).

Censor.net (2018). Vstupna kampaniya 2018: na filolohiyu zareyestrovano v 49 raziv bilshe zayav, nizh na matematyku [Admission campaign-2018: 49 times more applications were registered for philology than for math]. Website Censor.net. https://censor.net.ua/ua/news/3078097/vstupna_kampaniya2018_na_filologiyu_zareyestrovano_v_49_raziv_bilshe_zayav_nij_na_matematyku_tablytsya. (in Ukrainian).

Drozach, M. (2008). Rozvytok profeciinoho navchannia kadriv na vyrobnyctvi v koteksti zarubizhnoho dosvidu [Development of professional training of personnel in production in the context of foreign experience]. Nauka ta innovacii – Science and innovation, 4:3, 88–94. (in Ukrainian).

EdCamp (2019). Navchaty i navchatysia: yak I kudy zrostaty ukrayinskomy vchytelstvu? [Teaching and learning: how and where to grow Ukrainian teachers?]. Website EdCamp. https://www.edcamp.org.ua/teachandlearn. (in Ukrainian).

Falyakhov, I. (2018). Corporate Qualification of the Mentor in the Dual Education System. Journal of Social Studies Education Research, 9(2), 89-103. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1181971.pdf.

Matiash, O., Mykhailenko, L., Shvets, V., & Shkolnyi, O. (2021). Educational environment as a form for development of math teachers methodological competence. Mathematics and Informatics, 64(5), 520-531.

MES of Ukraine (2017). Pry MON praciuvatyme robocha hrupa z vprovadzhennia dualnoyi osvity u vyshchu shkolu Ukrayiny [A working group on the implementation of dual education in higher education of Ukraine will work at the MES]. Website MES of Ukraine. https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2017-02-22-pri-mon-praczyuvatime-robocha-grupa-z-uprovadzhennya-dualnoyi-osviti-u-vishhu-shkolu-ukrayini. (in Ukrainian).

MES of Ukraine (2018). Koncepciya rozvytku pedahohichnoyi osvity [Concept of development of pedagogical education]. Website MES of Ukraine. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (in Ukrainian).

MES of Ukraine (2020). Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu vchytelia [About the approval of the teacher's professional standard]. Website MES of Ukraine. https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=22daac6a-f0db-4de0-8d49-47aa6b2ecb99. (in Ukrainian).

MES of Ukraine (2022). Materialy instytutu osvitnioyi analityky [Materials of the Institute of Educational Analytics]. Website MES of Ukraine. http://iea.gov.ua/material/. (in Ukrainian).

NPDU (2021). Pracevlashtuvannia ta stazhuvannia studentiv: osvitni vakansii [Employment and internship of students: educational vacancies]. Website NPDU. https://npu.edu.ua/studentam/navchalnyi-protses/pratsevlashtevannia-ta-stazhuvannia-studentiv#osvitni-vakansii. (in Ukrainian).

NUS (2019). Nova Ukrayinska Shkola [New Ukrainian School]. Official Website. http://nus.org.ua (in Ukrainian).

Oleksin, Yu, & Yakubovska, S. (2018). Pedahohicna supervisiya yak element indyvidualizacii dualnoho navchannia [Pedagogical supervision as an element of individualization of dual education]. Molodyi vchenyi – A young scientist, 4.1, 102-105. (in Ukrainian).

Perekrest, Yu. (2018). Vstup 2018: populiarnymy sered abituriyentiv i dosi zalyshayutsia filolohiya ta pravo [Admission 2018: philology and law are still popular among applicants]. https://osvitoria.media/news/vstup-2018-populyarnymy-sered-abituriyentiv-i-dosi-zalyshayutsya-filologiya-ta-pravo/. (in Ukrainian).

Repko, M., & Ruda, Yu. (2017). Osvita po-ukrayinsky: 129 milyardiv – marnotratstvo chy investyciya? [Education in Ukrainian: 129 billion - waste or investment?] https://www.epravda.com.ua/publications/2017/02/15/620955/. (in Ukrainian).

Schelten, A. (2001). Die Konvergenz von Bildungsinhalten und Bildungsformen im dualen System der Berufsausbildung - Ein Beitrag zur Konsensfindung [The convergence of educational content and forms of education in the dual system of vocational training - a contribution to finding a consensus]. Institute of Vocational and Technical Education, Graduate School of Education and Human Development, Nagoya University, 14, 1–10. https://www.edu.tum.de/fileadmin/tuedz01/www/Downloads/03Fakultaet/Professoren_Fotos/Schelten-Publikationen/2001konvbischeltennagoya.pdf (in German).

Stegman, H. (1986). Das duale System im Blickpunkt: Structuren, Enwiclungen und zukuenftige Probleme in der betrieblichen Berufsausbildung in Materialien aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung [The dual system in focus: structures, developments and future problems in in-company vocational training in materials from the labor market and vocational research]. Nurnberg, 9, 5–12. (in German).

Stratmann, K., & Schlosser, M. (1990). Das Duale System der Berufsbildung. Eine historische Analyse seiner Reformdebatten, Verlag der Gesellschaft zur Forderung arbeitsorientierter Forschung und Bildung [The dual system of vocational training. A historical analysis of his reform debates, published by the Society for the Promotion of Work-oriented Research and Education]. Frankfurt am Main. (in German).

Turner, M. (1993). The Role of Mentors and Teacher Tutors in School Based Teacher Education and Induction. Journal of In-Service Education, 19(1), 36-45. https://doi.org/10.1080/0305763930190107.

Verhovna Rada of Ukraine (2014). Zakon Ukrayiny “Pro vyshchu osvitu”. [Law of Ukraine "On Higher Education"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian).

Verhovna Rada of Ukraine (2017). Zakon Ukrayiny “Pro osvitu” [Law of Ukraine "On Education"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (in Ukrainian).

Zembytska, M. (2016). Pedahohichne nastavnyctvo v systemi serednioyi osvity SShA [Pedagogical mentoring in the US secondary education system]. PhD dissertation. Ternopil. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

12.09.2022

Як цитувати

Pratsiovytyi , M. ., Trebenko, O., Shkolnyi, O. ., & Goncharenko, Y. (2022). ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. Фізико-математична освіта, 36(4), 64–69. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-009

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.