ЗАТОСУВАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО: ШЛЯХИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-002

Ключові слова:

ЗНО з математики, ДПА з математики, інформаційно-комунікаційні технології, електронні засоби навчання

Анотація

Формулювання проблеми. Актуальність вдосконалення методики підготовки до ЗНО з математики наразі сумнівів не викликає. Раніше нами було встановлено, що електронні засоби при підготовці до ЗНО з математики є малопопулярними серед абітурієнтів, але позитивні тенденції в розвитку ІКТ для підготовки до ЗНО з математики також присутні. Потужною мотивацією до використання технологій під час навчання математики стала нинішня пандемічна ситуація, коли введення карантинів і тривалі періоди навчання онлайн починають сприйматися учнями і вчителями як звичайні навчальні ситуації. За цих обставин вчителі математики вимушені використовувати ІКТ, створювати і розробляти нові форми організації навчального процесу, вдосконалювати та адаптувати методики і технології навчання. Метою даної статті є встановлення доцільності використання ІКТ, їх місця і ролі під час підготовки до ЗНО з математики з позиції вчителів та репетиторів, а також визначення, яким чином сучасні технології сприяють чи заважають пошуку оптимальної методики підготовки до цього виду оцінювання.

Матеріали і методи. Для досягнення цілей статті ми застосовуємо емпіричні методи: власне опитування за допомогою електронного засобу (Google forms), спостереження за навчальним процесом учнів, а також аналіз результатів їхніх досягнень. У дослідженні використано комплекс методів наукового пізнання: порівняльний аналіз для з’ясування різних поглядів на проблему; систематизація та узагальнення для формулювання висновків і методичних порад; узагальнення авторського педагогічного досвіду і спостережень.

Результати. Як показало наше опитування вчителів математики, дві третини з них вважають, що найбільш оптимальним способом здійснення підготовки до ЗНО є поєднання аудиторних занять і онлайн-формату. 98% опитаних вважає використання ІКТ доцільним при підготовці до ЗНО, причому лідером серед цих технологій є тестові онлайн-платформи (НаУрок, osvita.ua, Всеосвіта, Quizlet, Сlasstime). 97% респондентів вбачають використання електронних засобів при підготовці до ЗНО з математики корисним, а 28% повністю задоволені і кількістю, і якістю наявних електронних ресурсів. Водночас, 72% вчителів вважають, що кількість електронних засобів навчання слід збільшити, а їх якість слід покращити, що говорить про необхідність розвитку та вдосконалення даної сфери.

Висновки. Універсальної методики підготовки до ЗНО з математики не існує, оскільки вона суттєво залежить як від учнівської аудиторії, так і від індивідуальних особливостей вчителя чи репетитора, котрий її здійснює. Незалежне оцінювання є лише інструментом для адекватного оцінювання рівня навчальних досягнень учня і не може бути метою навчання в школі. Натомість головною метою навчання є розвиток дитини, розкриття її здібностей, а також формування тих компетентностей, які дозволять їй знайти своє місце в житті, реалізуватися як особистості. Тому при підготовці до ЗНО з математики головною метою для вчителя ми вважаємо повторення і систематизацію шкільного курсу математики, а не формальне тренування учнів розв’язувати конкретні класи тестових завдань. Використання ІКТ при цьому сприймається нами як природне доповнення навчального процесу, а не лише як вимушений крок внаслідок навчання в умовах карантину. Ми вважаємо, що використання електронних засобів при підготовці до ЗНО з математики є корисним, але при цьому важливим є забезпечення належної якості тестів, що пропонуються до загального доступу вчителям і учням на різноманітних онлайн платформах.

Посилання

Bevz, V. H., Bukovska, O. I. (2020). Matematyka: Testovi zavdannia u formati ZNO. [Mathematics: Test tasks in the format of the EIA]. Kyiv. Osvita [in Ukrainian].

Dvoretska, L.P. (2015). Zovnishnye nezalezhne otsinyuvannya z matematyky v ukrayini cherez pryzmu svitovoho dosvidu [External independent assessment in mathematics in ukraine through the prism of world experience]. Naukovi zapysky CSPU, 8 (III). P. 15-25. Retrieved from https://core.ac.uk/reader/228637440 [in Ukrainian].

GIOS. (2021). Interactive math courses online. Official web-site. Retrieved from https://gioschool.com.

Halperina, A. R. (2020). Matematyka - typovi testovi zavdannia ZNO + DPA 2021 roku [Mathematics - typical test tasks of the EIA + SFA in 2021]. Kyiv. Litera [in Ukrainian].

Iyakovlieva, O., Kaplun, V. (2019). Analiz zavdan practychnoho zmistu ZNO z matematyky 2017-2019 rokiv [Analysis of practical content tasks of ZNO in mathematics 2017-2019]. Physical and Mathematical Education, Issue 4(22). Р. 142-149 [in Ukrainian].

Kapinosov, A. M. (2020). Matematyka - Kompleksne vydannia ZNO + DPA 2021 [Mathematics - Complex edition of EIA + SFA 2021]. Ternopil. Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

NaUrok. (2021). Shcho take ZNO [What is the EIA]. Retrieved from naurok.ua/student/blog/scho-take-zno [in Ukrainian].

Nelin, Ye. P. (2016). Matematyka ZNO. Ekspres-pidhotovka [Mathematics EIA. Express preparation]. Kyiv. Litera [in Ukrainian].

Liashenko, O.I., Rakov, S.A. (2008). Testovi tekhnolohiyi i monitorynh v systemi osviti Ukrayiny: stan i perspektyvy rozvytku [Test technologies and monitoring in the education system of ukraine: state and prospects of development]. Visnyk TIMO, 11-12. P. 67-70 [in Ukrainian].

Оsvitoria. (2021). Yak karantyn zminiuye nashyh ditei: rozpovidayut vchyteli [How the quarantine changes our children: teacher’s talks]. Retrieved from https://osvitoria.media/experience/yak-karantyn-zminyuye-nashyh-ditej-rozpovidayut-vchyteli/. [in Ukrainian].

Оsvitoria. (2021). Naibilshe dity vidstayut v matematyci: yak zakryttia shkil vplynulo na uchniv? [Most children lag behind in math: how have school closures affected students?] Retrieved from https://osvitoria.media/experience/doslidzhennya-yak-pandemiya-vplynula-na-shkolyariv/. [in Ukrainian].

Rating Group Ukraine. (2018). Dynamika stavlennia ukraiintsiv do ZNO [Dynamics of Ukrainians' attitude to the EIA]. Retrieved from http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_ukraincev_k vno_zno.html [in Ukrainian].

Rohanin, O. M. (2020). ZNO 2021. Matematyka. Zbirnyk testovykh zavdan [EIA 2021. Mathematics. Collection of test tasks]. In Nelin Ye. P. (Ed.). Kharkiv. Vesna [in Ukrainian].

Shkolnyi, O. V. (2015). Osnovy teorii ta metodyky otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen z matematyky uchniv starshoi shkoly v Ukraini [Basis of the theory and methodology of educational achievements assessing of senior school students]. Monograph. Kyiv. NDPU Publishing. [in Ukrainian].

Shkolnyi, O. V. (2021). Shcho take ZNO in z chym yoho “yidiat”? [What is the EIA and how “to eat” it?]. Retrieved from https://www.blog.gioschool.com/zno2 [in Ukrainian].

Shkolnyi O., Tykhonenko Yu. (2021). Advisability and possibility of using ICT during preparation for the EIA in mathematics. Physical and Mathematical Education. Issue 2(28). Р. 11-16.

Shkolnyi, O.V., Zakhariichenko, Yu. O. (2019). Modern thematic preparation for EIA in mathematics in Ukraine: numbers and expressions, functions. Topical issues of natural science and mathematics education. Volume 1 (13). P.5-11.

Shkolnyi, O.V., Zakhariichenko, Yu. O. (2020). Modern thematic preparation for EIA in mathematics in Ukraine: coordinates and vectors, elements of combinatorics and stochastics. Physical and mathematical education. Issue 1 (23). P.171-176.

Shkolnyi, O.V., Zakhariichenko, Yu. O. (2020). Methodological advices on preparation for EIA in mathematics in modern conditions. Physical and mathematical education. Issue 3 (25). P. 6-10.

Shvadchak, Nadiia. (2021). Yak pidhotuvatysia do ZNO z matematyky bez repetytoriv i hanby [How to prepare for the EIA in mathematics without tutors and shame]. Retrieved from nus.org.ua/articles/yak-pidgotuvatysya-do-zno-z-matematyky-bez-repetytoriv-i-ganby/ [in Ukrainian]

Zakhariichenko, Yu. O. at al. (2020). Suchasna pighotovka do ZNO z matematyky [Moderm preparation for EIA in mathematics]. Kamianets-Podilskyi. Aksioma [in Ukrainian].

Zakhariichenko, Yu. O. at al. (2021). Povnyi kurs matematyky v testakh. Entsyklopediia testovykh zavdan [Full course of mathematics in tests. Encyclopedia of test tasks]. 11-th edition. Kharkiv. Ranok [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Shkolnyi, O., & Tykhonenko, Y. (2021). ЗАТОСУВАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО: ШЛЯХИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ. Фізико-математична освіта, 30(4), 13–19. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-002

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories