ЗАСОБИ І СЕРВІСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХМАРИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-009

Ключові слова:

відкрита наука, засоби і сервіси відкритої науки, Європейська хмара відкритої науки, науково-освітня діяльність, тенденції

Анотація

В статті проаналізовано сучасні тенденції європейського простору відкритої науки, сутність і переваги хмаро орієнтованих засобів і сервісів відкритої науки. Розглянуто приклади сервісів Європейської хмари відкритої науки. Надано рекомендації щодо якісного й ефективного запровадження засобів і сервісів відкритої науки в науково-освітню діяльність.

Формулювання проблеми. Актуальність роботи обумовлена необхідністю покращення якості та результативності впровадження в науково-освітню діяльність засобів і сервісів відкритої науки, підвищення ефективності їх використання у вітчизняній науці та системі освіти, поліпшення рівня підготовки фахівців освітньої галузі, зокрема вчителів.

Матеріали і методи. Для розв’язування поставлених у роботі завдань використано теоретичні методи: аналіз науково-педагогічних теорій та концепцій з проблеми дослідження; аналіз та узагальнення тенденцій європейського простору відкритої науки; аналіз функціоналу хмаро орієнтованих сервісів відкритої науки.

Результати. Розглянуто сутність поняття хмаро орієнтованої системи відкритої науки. Проаналізовано сутність і значення Європейської хмари відкритої науки. Визначено основні тенденції, що наразі превалюють в Європейському просторі відкритої науки: відкритий доступ, архівування статей, обмін даними. Розглянуто приклади сервісів Європейської хмари відкритої науки. Надано рекомендації щодо запровадження засобів і сервісів відкритої науки в науково-освітню діяльність.

Висновки. Врахування сучасних тенденцій європейського простору відкритої науки, використання переваг хмаро орієнтованих засобів і сервісів відкритої науки з урахуванням авторських рекомендацій сприятиме покращенню якості, ефективності та результативності науково-освітньої діяльності у вітчизняних закладах науки й освіти, ефективності впровадження в освітній процес засобів і сервісів хмарних обчислень, ширшому використанню сервісів відкритої науки на різних рівнях навчання, поліпшенню рівня підготовки фахівців освітньої галузі.

Посилання

Baumgartner P. Open Citations - TOS. 2019. URL: https://notes.peter-baumgartner.net/2019/06/25/open-citations-tos/ (Last accessed: 04.10.2021).

Farrow R., Pitt R., Weller M. Open Textbooks as an Innovation Route for Open Science Pedagogy. Education for Information, 2020. Vol. 36, no. 3. Pp. 227-245. DOI: 10.3233/EFI-190260.

Pioneering Blueprint Delivered for EOSC Service Architecture. 2019. URL: https://eoscpilot.eu/news/pioneering-blueprint-delivered-eosc-service-architecture (Last accessed: 04.10.2021).

Towards Porting Astrophysics Visual Analytics Services in the European Open Science Cloud / Sciacca E. et al. Intelligent Computing. SAI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing / eds. K. Arai, S. Kapoor, R. Bhatia, 2020. Vol 1230. P. 598-606. DOI: 10.1007/978-3-030-52243-8_43.

Vocile В. Open Science Trends You Need to Know About. 2017. URL: https://www.wiley.com/network/researchers/licensing-and-open-access/open-science-trends-you-need-to-know-about (Last accessed: 04.10.2021).

Wesolek A., Lashley J., Langley A. OER: A Field Guide for Academic Librarians. Pacific University Press, 2018. 468 p. URL: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/652 (Last accessed: 04.10.2021).

Мар’єнко М. В., Шишкіна М. П. Використання хмаро орієнтованих методичних систем у процесі підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеї. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця, 2020. Вип. 56. С. 121-134.

Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу : монографія / Дем’яненко В. М. та ін.; за наук. ред.: М. П. Шишкіної. К.: Педагогічна думка, 2017. 146 с.

Downloads

Опубліковано

18.11.2021

Як цитувати

Мар’єнко, М., Носенко, Ю., & Шишкіна, М. (2021). ЗАСОБИ І СЕРВІСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХМАРИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Фізико-математична освіта, 31(5), 60–66. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-009

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories