СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-009

Ключові слова:

цифровізація, відкрита наука, цифровізація освіти, цифрові технології, принципи відкритої науки

Анотація

Формулювання проблеми. На сьогодні багато розвинених країн перебувають на етапі запровадження принципів відкритої освіти. На шляху до запровадження відкритої науки існує низка перешкод. Визначення цих перешкод має важливе значення для розроблення відповідної політики, рекомендацій, спрямованих на їхнє усунення та на посилення рушійних чинників. Проєктування та впровадження хмаро орієнтованих систем відкритої науки зумовлене метою забезпечити як високу продуктивність, так і простоту використання не лише науковими спільнотами, але й у навчанні та професійному розвитку вчителів.

Матеріали і методи. Поставлена мета статті була вирішена завдяки використанню наступних теоретичних методів наукового дослідження: аналіз наукових досліджень (сучасний стан, зокрема закордонний досвід), порівняння вітчизняного та закордонного досвіду, метод сходження від абстрактного до конкретного.

Результати. Розкрита роль цифровізації у досягненні цілей відкритої науки. Визначено загальні засади відкритої науки. Описано три «Кити» відкритої науки (відкритий доступ до наукових публікацій, відкриті дослідницькі дані, відкрита співпраця) та подано способи їх реалізації. Показано ключові аспекти, яких торкається відкрита наука. Розкрито зміст чотирьох відкритих наукових практик. Показано взаємозв’язок відкритої науки і відкритої освіти. Окреслено проблеми, що існують в межах даної тематики. Визначено перспективи цифровізації освіти в контексті відкритої науки. Визначено фактори Для більш ефективного розвитку відкритої науки в Україні.

Висновки. Передбачено, що в результаті запровадження принципів відкритої науки Україна отримає низку переваг. Врахування сучасних тенденцій європейського простору відкритої науки, використання переваг хмаро орієнтованих сервісів відкритої науки в науково-освітній діяльності сприятиме покращенню її якості та ефективності, ширшому використанню сервісів відкритої науки, підвищенню рівня підготовки кадрів освіти.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels (2016).

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2018a). Prompting an EOSC in practice : final report and recommendations of the Commission 2nd High Level Expert Group on the European Open Science Cloud (EOSC), Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2777/112658

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2018b). Turning FAIR into reality : final report and action plan from the European Commission expert group on FAIR data, Publications Office. https://data.europa.eu/doi/10.2777/1524

European Open Science Cloud. New Research & Innovation Opportunities. Brussels (2017).

UNESCO (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy [Institute of Information Technologies and Learning Tools of the National Academy of Sciences of Ukraine] (2020). Anotovanyi zvit pro vykonanu robotu u 2020 rotsi v ramkakh realizatsii proiektu iz vykonannia naukovykh doslidzhen i rozrobok – Annotated report on the work performed in 2020 as part of the implementation of the project on the implementation of scientific research and development. https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/2020.02_0310_shyshkina_62_02.2020_az.pdf (in Ukrainian)

Nakaz MON No 167 vid 10.02.21 «Pro zatverdzhennia Dorozhnoi karty z intehratsii naukovo-innovatsiinoi systemy Ukrainy do Yevropeiskoho doslidnytskoho prostoru» [Order of the Ministry of Education and Culture. On approval of the Roadmap for the integration of the scientific and innovative system of Ukraine into the European Research Area] (2021). https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/02/12/edp-nakaz.pdf (in Ukrainian)

Natsionalna rada z vidnovlennia [National Recovery Council] (2022, lypen). Plan Vidnovlennia Ukrainy – Recovery Plan of Ukraine. https://cutt.us/NA58q (in Ukrainian)

Nosenko, Yu. H. (2021). Servisy khmaro oriientovanykh system vidkrytoi nauky dlia pidtrymky naukovo-osvitnoi diialnosti [Services of cloud-oriented systems of open science to support scientific and educational activities]. Materialy XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru” – Materials of the XVI International scientific and practical conference "Higher education of Ukraine in the context of integration into the European educational space". https://lib.iitta.gov.ua/729278/1/Nosenko%20Y.%20Article.pdf (in Ukrainian)

Nochvai, V. (2018). Zakhody ta instrumenty rozvytku vidkrytoi nauky v Dorozhnii karti intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho doslidnytskoho prostoru [Measures and tools for the development of open science in the Roadmap of Ukraine's integration into the European Research Area]. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12750/-Nochvai_SCDA18.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian)

Downloads

Опубліковано

04.11.2022

Як цитувати

Шишкіна, М., Носенко, Ю., & Мар’єнко, М. (2022). СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВІДКРИТОЇ НАУКИ. Фізико-математична освіта, 37(5), 64–68. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-009

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.