ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ПРОЦЕСІ НАСКРІЗНОГО НАВЧАННЯ ІКТ В ОСВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-010

Ключові слова:

відкрита наука, хмарні технології відкритої науки, адаптивні технології, цифрова компетентність, наскрізне навчання ІКТ в освіті

Анотація

Формулювання проблеми. Стратегія цифрової трансформації освіти і науки спрямована на створення єдиної освітньої екосистеми, що допомагатиме здобувачам освіти та педагогам розвиватись, опановувати цифрові компетентності й мати постійний доступ до якісного цифрового контенту. Однією з умов поліпшення якості підготовки, підвищення рівня професійної компетентності фахівців щодо ширшого використання інноваційних педагогічних технологій, розширення частки дослідницького підходу у навчанні, є забезпечення наскрізного навчання ІКТ в освіті, у т.ч. за рахунок упровадження хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах вищої освіти.

Матеріали і методи. Аналіз дослідницьких робіт вітчизняних і закордонних науковців, експертів, зокрема наукових статей, документів, освітніх програм та ін.; пілотне опитування студентів магістратури (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»), спрямоване на визначення обізнаності студентів щодо актуальних напрямів цифровізації освіти та науки, основних сучасних тенденцій і т.ін.

Результати. Усвідомлюючи необхідність забезпечення наскрізності підготовки кадрів цифровізації освіти, яка передбачає системність і наступність формування актуальних компетентностей (у т.ч. щодо здатності застосовувати хмарні технології відкритої науки) на різних рівнях освіти та забезпечується інтегрованістю змісту навчання ІКТ і відповідними методиками, було розроблено навчальний курс «Розумні технології в освіті». Запропоновано доцільні методи, форми, засоби навчання, орієнтовну тематику змістових модулів.

Висновки. Якість формування цифрової компетентності значно вища, якщо забезпечено умови наскрізності, наступності цього процесу. Важливим компонентом є набуття здатності застосовувати актуальні технології відкритої науки, зокрема хмаро орієнтовані системи. Цього можна досягти шляхом забезпечення інтегрованості змісту навчання ІКТ і відповідними методиками, впровадженням спеціалізованих дисциплін.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Banks, G., Field, J., Oswald, F., O'Boyle, E., Landis, R., Rupp, D., & Rogelberg, S. (2019). Answers to 18 Questions About Open Science Practices. Journal of Business and Psychology, 34. https://doi.org/10.1007/s10869-018-9547-8.

Bykov, V., Mikulowski, D., Moravcik, O., Svetsky, S., & Shyshkina, M. (2020). The Use of the Cloud-Based Open Learning and Research Platform for Collaboration in Virtual Teams. Інформаційні технології і засоби навчання, 76 (2), 304–320. https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3706.

Chakravorty, N., Sharma, C.S., Molla, K. A., & Pattanaik, J. K. (2022). Open Science: Challenges, Possible Solutions and the Way Forward. Proc. Indian Natl. Sci. Acad. https://doi.org/10.1007/s43538-022-00104-2.

Fecher, B., & Friesike, S. (2014). Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In: Bartling, S., Friesike, S. (eds) Opening Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_2.

Tacke, O. (2010). Open Science 2.0: How Research and Education Can Benefit from Open Innovation and Web 2.0. In: Bastiaens, T.J., Baumöl, U., Krämer, B.J. (eds). On Collective Intelligence. Advances in Intelligent and Soft Computing, 76. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14481-3_4.

UNESCO Recommendation on Open Science. http://surl.li/byvld.

Kovalenko, V., Lytvynova, S., Marienko, M., & Shyshkina, M. (2020). Cloud oriented systems of open science in teacher teaching and professional development: contents of the basic concepts of research. Physical and Mathematical Education, 25 (3), 67–74. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-025-3-028. (in Ukrainian).

Kontseptsiia tsyfrovoi transformatsii osvity i nauky [The concept of digital transformation of education and science] (2021). http://surl.li/byvla. (in Ukrainian).

Lytvynova, S., Burov, O., & Semerikov, S. (2021). Kontseptualni pidkhody do vykorystannia zasobiv dopovnenoi realnosti v osvitnomu protsesi [Conceptual Approaches to the Use of Augmented Reality Means within the Educational Process]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy – Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems, 55, 46–62. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-46-62. (in Ukrainian).

Marienko, M., Nosenko, Yu., & Shyshkina, M. (2021). Tools and services of the european open science cloud in order to support scientific and educational activities. Physical and Mathematical Education, 31 (5), 60–66. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-009. (in Ukrainian).

Markova, O. M., Semerikov, S. O., & Striuk, A. M. (2015). The Cloud Technologies of Learning: Origin. Information Technologies and Learning Tools, 46 (2), 29–44. https://doi.org/10.33407/itlt.v46i2.1234. (in Ukrainian).

Nosenko, Yu., & Shyshkina, M. (2021). Rozvytok servisiv i system vidkrytoi nauky [Development of Cloud-Oriented Services and Systems of Open Science]. Osvitnii dyskurs: zbirnyk naukovykh prats – Educational Discourse: Collection of Scientific Papers, 38, 11–12. https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.38(11-12)-3. (in Ukrainian).

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky [Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2021–2031] (2020). http://surl.li/mphq. (in Ukrainian).

Ukraina 2030E — kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E is a Country with a Developed Digital Economy]. http://surl.li/pmwq. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

04.11.2022

Як цитувати

Шишкіна, М. ., & Носенко, Ю. (2022). ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ПРОЦЕСІ НАСКРІЗНОГО НАВЧАННЯ ІКТ В ОСВІТІ. Фізико-математична освіта, 37(5), 69–74. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-010