ФУНДУВАННЯ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-009

Ключові слова:

підготовка майбутніх учителів математики, цифрові технології, скінченні суми, методи підсумовування, антирізницевий оператор, фахові математичні дисципліни, математичні поняття

Анотація

Формулювання проблеми. Урахування під час навчання фахових математичних навчальних дисциплін принципу фундування знань у процесі вивчення основних математичних понять надає можливість студенту вибирати індивідуальну освітню траєкторію та специфіку майбутньої професійної діяльності. У зв'язку з цим математична освіта майбутнього вчителя математики в даний час потребує якісних змін. Цифрові технології надають широкі можливості модернізації підготовки майбутніх учителів математики.

Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, навчальної та методичної літератури; порівняння та синтез теоретичних положень;  узагальнення власного педагогічного досвіду та досвіду колег з інших закладів вищої освіти, деякі загально математичні та спеціальні методи різницевого числення.

Результати. У статті розглянуто особливості реалізації фундування знань у процесі вивчення математичних понять під час освоєння математичної діяльності у різних математичних курсах засобами цифрових технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів математики на прикладі одного із досить універсальних методів знаходження скінченних сум, в основі якого лежать поняття та інструменти різницевого числення, що є дискретним аналогом інтегрування. Наведений метод проілюстровано достатньою кількістю прикладів знаходження скінченних сум, які підтверджують універсальність застосування даного методу для досить широких класів послідовностей. Важливим є саме опанування студентами наскрізної ідеї застосування універсальних методів знаходження скінченних сум, а не їх конкретна реалізація та проведення громіздких обчислень. Вважаємо, що доцільно доповнити технології навчання фахових математичних дисциплін у вищій школі провідним спеціалізованим програмним забезпеченням з математики.

Висновки. Реалізація такого підходу дозволить сформувати у майбутніх учителів математики знання та уявлення про міжпредметні зв'язки у шкільному курсі математики, про можливості використання цифрових технологій в процесі вивчення шкільного курсу математики, розвивати уміння самостійно збирати, аналізувати, передавати математичну інформацію, використовувати програмні засоби та апаратні пристрої для здійснення збору, обробки, зберігання та передачі інформації, оцінювати та обирати засоби цифрових технологій для організації навчального процесу з математики, усвідомлення можливостей інформаційного середовища для забезпечення якості навчально-виховного процесу в умовах Нової української школи.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Anderson, J.A. (2004). Diskretnaja matematika i kombinatorika [Discrete Mathematics with Combinatorics]. Мoskow: Ed. house "Williams" (in Russian)

Bekishev, G.A., & Briefly, M.I. (1981). Pidsumovuvannya poslidovnostey [Summarizing sequences]. Kyiv: Higher School, Main Publishing House. (in Ukrainian).

Volkov, Y.I., & Voynalovich, N.M. (2000). Elementy dyskretnoyi matematyky [Elements of discrete mathematics]. Kyiv. (in Ukrainian).

Lukashova, T.D., & Strakh, O.P. (2021). Intehrovanyy pidkhid shchodo vyznachennya pokhidnoyi funktsiy, zadanykh na neperervnykh ta dyskretnykh mnozhynakh [An integrated approach to determining the derivative of functions given on continuous and discrete sets]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 4(30), 76-81. (in Ukrainian).

Martinenko, O.V., & Chkana, Ya.O. (2017). Pro rizni metody znakhodzhennya skinchennykh sum [About different methods of finding finite sums]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 4(14), 59-67. (in Ukrainian).

Semenikhina, O.V., Drushlyak, M.G., & Khvorostina, Y.V. (2019). Vykorystannya khmarnoho servisu GeoGebra u navchanni maybutnikh vchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin [The use of cloud service GeoGebra in the training of future teachers of natural sciences and mathematics]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya – Information technologies and teaching aids, 73(5), 48-66. (in Ukrainian).

Strakh, O. & Lukashova, T. (2021). Mizhdystsyplinarni zviazky pry vyvchenni deiakykh tem dyskretnoi matematyky ta dyferetsialnykh rivnian [Interdisciplinary connections in the study of some topics of discrete mathematics and differential equations]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 3(29), 112–118 (in Ukrainian).

Ushakov, R.P. (2005). Totozhnistʹ Abelya ta znakhodzhennya skinchennykh sum [The identity of Abel and finding finite sums]. Matematyka v shkolakh Ukrayiny – Mathematics in schools of Ukraine, 19/21, 2–11. (in Ukrainian).

Ushakov, R.P. (2008). Znakhodzhennya sum vydu ∑_(k=1)^n▒〖ka_k 〗 [Finding sums of the form ∑_(k=1)^n▒〖ka_k 〗]. Matematyka v shkolakh Ukrayiny – Mathematics in schools of Ukraine, 6 (198), 10–16. (in Ukrainian).

Ushakov, R.P. (2006). Znakhodzhennya skinchennykh sum [Finding finite amounts]. Kharkiv: Osnova. (in Ukrainian).

Ushakov, R.P. (2004). Pervisni poslidovnosti ta znakhodzhennya skinchennykh sum [Initial sequences and finding finite sums]. U sviti matematyky – In the world of mathematics, 10, 46–57. (in Ukrainian).

Yadrenko, M.Y. (2004). Discrete Mathematics: A Textbook [Dyskretna matematyka: Navchalnyi posibnyk]. Kyiv: "TViMS" (in Ukrainian).

Drushlyak, M.G., Semenikhina, O.V., Proshkin, V. V., Kharchenko, S.Ya., & Lukashova, T.D. (2020). Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra). CTE 2020 Cloud Technologies in Education 2020: Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020). Kryvyi Rih, Ukraine.

Drushlyak, M., Semenikhina, O., Bondarenko, Yu., Kondratiuk, S., & Dehtiarova, N. (2019). Cloud-based service GeoGebra and its use in the educational process: the BYOD-approach. TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics, 8(1), 65-72. DOI: 10.18421/TEM81-08.

Drushlyak, M., Semenikhina, O., Zigunova, I., & Budyanskiy, D. (2018). Geogebra as means of improving the quality of education. Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2018) : 14th International Conference on ICT in Education (May 14-17, Kyiv). Kyiv.

Drushlyak, M., & Semenikhina, O. (2015). Organization of Experimental Computing in Geogebra 5.0 in Solving Problems of Probability Theory. European Journal of Contemporary Education, 11(1), 82-90.

Kelley, W. & Peterson, A. (2001). Difference Equations: An Introduction with Applications. Second edition. Academic Press.

Downloads

Опубліковано

27.01.2022

Як цитувати

Шишенко, І., Лукашова, Т., & Страх, О. (2022). ФУНДУВАННЯ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Фізико-математична освіта, 32(6), 57–63. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-009

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають