ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ФАХОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Інна Шишенко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, Україна https://orcid.org/0000-0002-1026-5315
  • Тетяна Лукашова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, Україна https://orcid.org/0000-0002-1465-9530

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-009

Ключові слова:

підготовка майбутніх учителів математики, фахові математичні дисципліни, професійна підготовка майбутніх дизайнерів, зміст освіти, інтеграція

Анотація

Формулювання проблеми. Серед шляхів здійснення інтеграції змісту фахових математичних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики слід окремо виділити фундаменталізацію навчальних курсів лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз та аналітична геометрія, диференціальна геометрія через розробку відповідних інтегрованих спецкурсів для майбутніх учителів математики.

Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, навчальної та методичної літератури; порівняння та синтез теоретичних положень;  узагальнення власного педагогічного досвіду та досвіду колег з інших закладів вищої освіти, деякі загально математичні та спеціальні методи різницевого числення.

Результати. У статті розглянуто можливості вивчення фахових математичних дисциплін в умовах інтеграції їх змісту у закладі вищої педагогічної освіти математичного профілю. Подання навчального матеріалу в різних навчальних курсах здебільшого не синхронізовано, оскільки їх викладають різні викладачі. Натомість майбутньому вчителю математики необхідно допомогти сформувати у власній свідомості певну систему зі змісту фахових дисциплін. Відповідно нами було розроблено спецсемінари для студентів фізико-математичного факультету ЗВО, в рамках яких кожен викладач намагається забезпечити міжпредметні зв’язки свого курсу з іншими. Узгодження змісту здійснювалося шляхом визначення споріднених і тотожних понять та їхніх дефініцій, послідовності введення первинних та залежних термінів, взаємних посилань у фахових математичних на зв’язки у навчальному матеріалі тощо.

Висновки. Формування знаннєвої бази навчання та інших складників системи навчання з урахуванням міждисциплінарних зв’язків,  гармонізації змісту навчання та синхронізації процесу навчання в часі можливо реалізувати різними шляхами, зокрема через упровадження системи спецсемінарів для студентів фізико-математичних факультетів ЗВО. Інтеграція змісту навчання у на практичному рівні дає студентам найважливішу з педагогічної точки зору можливість: самостійно формувати особистісну систему знань, додавати нові відомості та формувати нові зв’язки в системі професійних компетентностей.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Anderson, J.A. (2004). Diskretnaja matematika i kombinatorika [Discrete Mathematics with Combinatorics]. Ed. house "Williams". (in Russian).

Bekh, I.D., Kozlovsky, Y.M., & Marusinets, M.M. (2020). Intehratsiya zmistu navchannya pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin zasobamy khmarnykh tekhnolohiy u virtualʹnomu seredovyshchi zakladu vyshchoyi osvity tekhnichnoho profilyu [Integration of the content of teaching natural and mathematical disciplines by means of cloud technologies in the virtual environment of the institution of higher education of technical profile]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya – Information Technology and Teaching Aids, 76, 2, 70-83. (in Ukrainian).

Bolshakova, I.O. (2012). Pidhotovka vchytelya pochatkovoyi shkoly do intehrovanoho navchannya molodshykh shkolyariv v Ukrayini [Preparation of primary school teachers for integrated education of primary school students in Ukraine (late XX-early XXI century)]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholya. Psykholoho-pedahohichni nauky – Scientific notes of NDU named after M. Gogol. Psychological and Pedagogical Sciences, 3, 147-149. (in Ukrainian).

Volkov, Y.I., & Voynalovich, N.M. (2000). Elementy dyskretnoyi matematyky [Elements of discrete mathematics]. Kyiv. (in Ukrainian).

Graham, R., Knut, D., & Patashnick, O. (1998). Konkretnaya matematika. Osnovaniya informatiki [Concrete mathematics. Foundations of computer science]. Mir. (in Russian).

Kovpak, I. O. (2013). Pedahohichni zasady proektuvannya mizhdystsyplinarnoyi tekhnolohiyi navchannya u pidhotovtsi vykladachiv pedahohiky [Pedagogical principals for designing the interdisciplinary educational technology in training teachers for pedagogics]. PhD thesis, Pedagogical Sciences, NAPN of Ukraine, Kyiv. (in Ukrainian).

Kozlovsky, Yu. M. (2018). Intehratsiyni protsesy v profesiyniy osviti: metodolohiya, teoriya, metodyky [Integration processes in professional education: methodology, theory, methods]. Lviv, View of the Lviv Polytechnic. (in Ukrainian).

Kolesnikova, S.M. (2011). Intehratsiya yak dydaktychnyy zasib onovlennya zmistu osvity v pochatkovykh klasakh [Integration as a didactic tool for updating the content of education in primary school]. Pedahohichnyy dyskurs – Pedagogical Discourse, 9, 173-176. (in Ukrainian).

Lazariev, M. I., Ruban, N. P. & Lazarieva, T.A. (2009). Teoretychni ta metodychni zasady kreatyvnoho navchannya studentiv tekhnichnykh dystsyplin [Theoretical and methodological principals of creative learning for students from technical disciplines]. Gorlivka: Lіhtar. (in Ukrainian).

Marusinets, M. M. (2006). Metodolohichni aspekty vdoskonalennya zmistu vyshchoyi pedahohichnoyi osvity [Methodological aspects for improving the content of higher pedagogical education]. Pedahohika – Pedagogics, 9, 248-253. (in Ukrainian).

Prasolov, V. V. (2007). Zadachi po algebre, arifmetike i analizu [Problems in algebra, arithmetic and analysis]. MTsNPO. (in Russian).

Strakh, O. & Lukashova, T. (2021). Mizhdystsyplinarni zviazky pry vyvchenni deiakykh tem dyskretnoi matematyky ta dyferetsialnykh rivnian [Interdisciplinary connections in the study of some topics of discrete mathematics and differential equations]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 3 (29), 112–118. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-017. (in Ukrainian).

Ushakov, R.P. (2006). Znakhodzhennya skinchennykh sum [Finding finite amounts]. Osnova. (in Ukrainian).

Chkhalo, O. M. (2018). Zastosuvannya tekhnolohiyi BYOD v osvitnʹomu protsesi analitychnoyi khimiyi [Emplemention BYOD technology in the educational process of analytical chemistry]. Kompyuter u shkoli ta simyi – Computer at school and in family, 3, 10-16. (in Ukrainian).

Yadrenko, M.Y. (2004). Discrete Mathematics [Dyskretna matematyka]. "TViMS". (in Ukrainian).

Bass, H., & Ball, D. L. (2018). Review of does mathematical study develop logical thinking? Testing the theory of formal discipline. International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 4(3), 442-447. https://doi.org/10.1007/s40753-018-0076-7.

Borko, H., Koellner, K., & Jacobs, J. (2014). Examining novice teacher leaders’ facilitation of mathematics professional development. Journal of Mathematical Behavior, 33, 149–167.

Cancino, C. A., Merigó, J. M., & Coronado, F. C. (2017). A bibliometric analysis of leading universities in innovation research. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3), 106-124. https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.03.006.

Das, K. (2019). Role of ICT for Better Mathematics Teaching. Shanlax International Journal of Education, 7 (4), 9-28.

Drijvers, P., Grauwin, S. & Trouche, L. (2020). When bibliometrics met mathematics education research: the case of instrumental orchestration. International Journal on Mathematics Education, 52, 1455-1469. https://doi.org/10.1007/s11858-020-01169-3.

Drushlyak, M.G., Semenikhina, O.V., Proshkin, V. V., Kharchenko, S.Ya., & Lukashova, T.D. (2020). Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra). CTE 2020 Cloud Technologies in Education 2020: Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020). Kryvyi Rih, Ukraine.

Fedorenko, O. H., & Botuzova, Yu. V. (2020). Experience of using ICT tools for teaching mathematical analysis of future teachers of mathematics. Information Technologies and Teaching Aids, 75 (1), 153–169. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.2530.

Forgasz, H. (2006). Teachers, equity, and computers for secondary mathematics learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, 437–469. https://doi.org/10.1007/s10857-006-9014-8.

Gallagher, M. A., Parsons, S. A. & Vaughn M. (2022) Adaptive teaching in mathematics: a review of the literature. Educational Review, 74(2), 298-320, https://doi.org/10.1080/00131911.2020.1722065.

Gravemeijer, K., Stephan. M., Julie, C., Lin. F-L., & Ohtani, M. (2017). What mathematics education may prepare students for the society of the future? International Journal of Mathematics and Science Education, 15, 105-123. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9814-6.

Jacobs, J., Seago, N., & Koellner, K. (2017). Preparing facilitators to use and adapt mathematics professional development materials productively. International Journal of STEM Education, 4, 30. https://doi.org/10.1186/s40594-017-0089-9.

Inglis, M., & Foster, C. (2018). Five decades of mathematics education research. Journal for Research in Mathematics Education, 49(4), 462-500. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.49.4.0462.

Koellner, K., & Jacobs, J. (2015). Distinguishing models of professional development: the case of an adaptive model’s impact on teachers’ knowledge, instruction, and student achievement. Journal of Teacher Education, 66(1), 51– 67.

Lesseig, K., Elliott, R., Kazemi, E., Kelley-Petersen, M., Campbell, M., Mumme, J., & Carroll, C. (2016). Leader noticing of facilitation in videocases of mathematics professional development. Journal of Mathematics Teacher Education. http://link.springer.com/article/10.1007/s10857- 016-9346-y/fulltext.html

Schoenfeld, A. H. (2016). Research in mathematics education. Review of Research in Education, 40(1), 497-528. https://doi.org/10.3102/0091732X16658650

Shen, C., & Ho, J. (2020). Technology-enhanced learning in higher education: A bibliometric analysis with latent semantic approach. Computers in Human Behavior, 104, 106177. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106177.

Downloads

Опубліковано

09.05.2022

Як цитувати

Шишенко, І., & Лукашова, Т. . (2022). ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ФАХОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Фізико-математична освіта, 34(2), 55–62. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-009

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.