РОЗВИТОК SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ДІОФАНТОВІ РІВНЯННЯ»

Автор(и)

  • Тетяна Лукашова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-1465-9530
  • Марина Друшляк Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-9648-2248
  • Юрій Хворостіна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-8354-944X

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-008

Ключові слова:

soft skills, майбутні учителі математики, діофантові рівняння, методи розв’язування діофантових рівнянь

Анотація

Формулювання проблеми. У сучасному світі роботодавці не в останню чергу звертають увагу на якості майбутнього – soft skills («Система 4К» – Колаборація, Комунікація, Креативність, Критичне мислення), які повинен мати майбутній конкурентноспроможний фахівець, особливо вчитель, оскільки це професія, у якій soft skills та hard skills відіграють рівнозначну роль.

Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, навчальної та методичної літератури; порівняння та синтез теоретичних положень; узагальнення власного педагогічного досвіду.

Результати. Результати дослідження висвітлюють можливі шляхи вирішення проблеми розвитку soft skills майбутніх вчителів математики на прикладі вивчення теми «Діофантові рівняння» в курсі «Олімпіадна математика» освітньої програми «Середня освіта (Математика. Інформатика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Не претендуючи на повноту, автори виділяють десять найбільш поширених методів розв’язування діофантових рівнянь, кожен з яких проілюстровано відповідними прикладами з детальними поясненнями.

Висновки. В ході вивчення теми розвиваються такі soft skills, як креативність (вміння застосовувати евристичні прийоми; уміння використовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях; здатність генерувати ідеї розв’язання); логічне мислення; критичне мислення (визначення типу діофантового рівняння та раціональний вибір того чи іншого методу його розв’язування, уміння «побачити родзинку», що дає ключ до розв’язку; здатність ставити конструктивні запитання в ході колективного розв’язування рівнянь на заняттях, аналізувати, аргументувати та оцінювати ідеї та розв’язання); комунікація (вміння відстоювати свою точку зору, аргументувати, чому обрано конкретний метод, чому інші методи не підходять до розв’язування заданого типу діофантового рівняння); навички тайм-менеджменту при встановленні дедлайнів виконання домашніх, індивідуальних завдань тощо, вміння при цьому раціонально розподіляти свій час; вміння вчитися, оскільки більшість часу освітньої компоненти відводиться на самостійне вивчення.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

10 Top Soft Skills for 2020: What They Are and How To Train Them (2016). https://www.game-learn.com/en/resources/blog/top-soft-skills-2020-how-to-train-them/.

Ağçami, R., & Doğanii, A. (2021). A Study on The Soft Skills of Pre-Service Teachers. International Journal of Progressive Education, 17, 4, 35-48. https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.366.3.

Cardoso-Espinosa, E.O., Cortés-Ruiz, J. A., & Zepeda-Hurtado, E. (2021). The Development of Mathematics and Soft Skills at the Graduate Level through Project-Based Learning in Times of COVID-19. TEM Journal, 10, 4, 1638-1644, https://doi.org/10.18421/TEM104-20.

Lippman, L. H., Ryberg, R., Carney, K., & Moore, A. (2015). Workforce connections: key “soft skills” that foster youth. Workforce success: toward a consensus across fields. Child Trends, Inc.

Munir, F. (2021). Do the engineering education institutions provide soft skills education? Views of South African engineering professionals. South African Journal of Higher Education, 35, 4, 162-179. http://dx.doi.org/10.20853/35-4-4264.

Semoushin, I., Tsyganova, J., & Ugarov, V. (2003). Computational and soft skills development through the project based learning. International Conference on Computational Science (ICCS 2003), 2658, 1098-1106.

Stytsyuk, R.Y., Lustina, T.N., Sekerin, V.D., Martynova, M., Chernaysky, M.Y., & Terekhova, N.V. (2022). Impact of STEM education on soft skill development in it students through educational scrum projects. Revista Conrado, 18, 84, 183-192.

Borodina, N.A., Cheberiachko, S.I., Shevchuk, N.A. (2020). Formuvannia navychok soft skills ta pryntsypiv akademichnoi [Formation of soft skills and principles of academic integrity in students of higher education when teaching the discipline of the specialty "Civil Security"]. Visti Donetskoho hirnychoho instytutu – News of the Donetsk Mining Institute, 2(47), 206-214. https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-2-206-214. (in Ukrainian).

Burban, I. I. (1996). Rozviazuvannia rivnian u tsilykh chyslakh metodom zatyskannia [Solving equations in whole numbers by the clamping method]. U sviti matematyky – In the world of mathematics, 2(4), 40-44. (in Ukrainian).

Lukashova, T., Drushliak, M., Shyshenko, I., & Pokidko, O. (2022). Zastosuvannia metodiv ta idei teorii chysel v shkilnomu kursi alhebry: neobkhidnist usvidomlennia maibutnimy vchyteliamy matematyky [The application of methods and ideas of number theory in the school course of algebra: the need for awareness by future teachers of mathematics]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 35 (3), 59-64. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-035-3-008. (in Ukrainian).

Tarasenkova, N. A. (2019). Formuvannia «soft skills» u navchanni matematyky: do postanovky problemy [The formation of "soft skills" in teaching mathematics: before posing a problem]. In: V Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Osobystisno oriientovane navchannia matematyky : sohodennia i perspektyvy» – V All-Ukrainian scientific and practical conference "Personally oriented teaching of mathematics: present and prospects", Novermber, 19-20, 2019. Poltava: Astraia, 22-23. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

12.09.2022

Як цитувати

Лукашова , Т. ., Друшляк, М., & Хворостіна , Ю. . (2022). РОЗВИТОК SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ДІОФАНТОВІ РІВНЯННЯ». Фізико-математична освіта, 36(4), 57–63. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-008

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>