ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-004

Ключові слова:

візуально-інформаційна культура, майбутні вчителі математики та інформатики, засіб навчання, скрайбінг, інфографіка, віртуальна фізична лабораторія

Анотація

Формулювання проблеми. Сучасний вчитель математики та інформатики повинен мати високий рівень сформованості візуально-інформаційної культури, тобто повинен мати ціннісні установки, прагнення до розвитку в галузі візуалізації та інформатизації освіти; володіти інформатико-математичні, психолого-педагогічні та технологічні знаннями; уміннями сприймати, аналізувати, порівнювати, зіставляти, інтерпретувати, продукувати з використанням інформаційних технологій, структурувати, інтегрувати, оцінювати поданий наочно навчальний матеріал. Це залежить, серед іншого, від методу пізнавальної теоретичної та практичної діяльності викладачів і студентів, який передбачає постановку мети, необхідну систему дій, відповідні засоби й одержаний результат – високий рівень сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики.

Матеріали і методи. Основою дослідження стали наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених, які займаються вивченням питань підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики. Для досягнення мети були використані методи теоретичного рівня наукового пізнання: аналіз наукової літератури, синтез, формалізація наукових джерел, опис, зіставлення, узагальнення власного досвіду.

Результати. З метою формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики використані нами засоби навчання можна умовно поділити на групи: друковані засоби (навчально-методична література, навчальні посібники, навчальні програми, системи задач для лабораторних робіт), комп’ютерні засоби (програмне забезпечення предметного спрямування, програми динамічної математики, хмаро орієнтовані сервіси, віртуальні лабораторії), інтерактивні засоби (візуалізовані завдання, інтерактивні аплети, когнітивно-візуальні моделі). У даній статті обґрунтовано доцільність використання таких засобів навчання як скрайбінг, інфографіка та віртуальні фізичні лабораторії.

Висновки. За результатами впровадження розглядуваних засобів у професійну підготовку у майбутніх учителів математики та інформатики спостерігалося підвищення рівнів сформованості візуально-інформаційної культури за всіма компонентами: професійно-мотиваційним, когнітивним, операційно-діяльнісним та рефлексивним.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Cerezo, F., & Sastron, F. (2015). Virtual Laboratories and Teaching of Automatic Control in Basic Technology Education of Students of High School. Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial, 12(4), 419-431. https://doi.org/10.1016/j.riai.2015.04.005.

Drushlyak, М., Semenikhina, O., Proshkin, V., & Sapozhnykov, S. (2021). Training pre-service mathematics teacher to use mnemonic techniques. Journal of Physics: Conference Series, 1840, 012006. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012006.

Potkonjak, V., Gardner, M., Callaghan, V., Mattila, P., Guetl, C., Petrović, V.M., & Jovanović, K. (2016). Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review. Computers and Education, 95, 309-327.

Semenikhina, O., Drushlyak, M., Lynnyk, S., Kharchenko, I., Kyryliuk, H., & Honcharenko, O. (2020). On Computer Support of the Course “Fundamentals of Microelectronics” by Specialized Software: the Results of the Pedagogical Experiment. TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics, 9, 1, 309-316. https://doi.org/10.18421/TEM91‐43.

Semenikhina, O., Drushlyak, M., Yurchenko, A., Udovychenko, O., & Budyanskiy, D. (2020). The use of virtual physics laboratories in professional training: the analysis of the academic achievements dynamics. 16th International Conference on ICT in Research, Education and Industrial Applications (ICTERI-2020), 423-429.

Simakova, S. (2019). Infographic as a Visual Language. III Post Mass Media in the Modern Informational Society (PMMIS 2019) Journalistic Text in a New Technological Environment: Achievements and Problems, 66, 53-63. https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.02.7.

Yang, Y., Xiao, Z.Y., Cui, J., & Lin, X. (2012). Virtual Laboratory for Optical Communication Engineering Education. International conference on technology enhanced education (ICTEE 2012).

Zhou, Y., Jiang, J.J., Fan, S.C. (2005). A LabVIEW-based, interactive virtual laboratory for electronic engineering education. International Journal of Engineering Education, 21(1), 94-102.

Blejk, S., Pejp, S., & Choshanov, M. A. (2005). Ispol'zovanie dostizhenij nejropsihologii v pedagogike SShA [Using the achievements of neuropsychology in pedagogy in the United States]. Pedagogika, 5, 85-90. (in Russian).

Vovk, O.V., & Cheremskyi, R.A. (2017). Infohrafika yak efektyvnyi zasib navchannia [Infographics yak effective navchannya]. Systemy obrobky informatsii – Information processing systems, 4 (150), 199-205. https://doi.org/10.30748/soi.2017.150.41. (in Ukrainian).

Hladun, O. (2009). Do problemy vizualnoi movy hrafichnoho dyzainu Ukrainy [To the problem of visual language of graphic design of Ukraine]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv – Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, 5, 42-46. (in Ukrainian).

Holovko, M. V., Kryzhanovskyi, S.Iu., & Matsiuk, V. M. (2015). Modeliuvannia virtualnoho fizychnoho eksperymentu dlia system dystantsiinoho navchannia v zahalnoosvitnii i vyshchii pedahohichnii shkolakh [Modeling of virtual physical experiment for distance learning systems in secondary and higher pedagogical schools]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information technologies and teaching means, 47, 3, 36-48. (in Ukrainian).

Grushevskij, S.P., & Ostapenko, A.A. (2012). Sgushhenie uchebnoj informacii v professional'nom obrazovanii. Monografija [Concentration of educational information in vocational education. Monograph]. Krasnodar : Kuban. gos. un-t. (in Russian).

Drushlyak, M., & Shamonia, V. (2021). Zasoby formuvannia vizualno-informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv matematyky ta informatyky [Means of formation of visual and information culture of pre-service mathematics and computer science teachers]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 5(31), 28-35. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-005 (in Ukrainian).

Klepko, S.F. (1998). Intehratyvna osvita i polimorfizm znannia : monohrafiia [Integrative education and knowledge polymorphism: monograph]. K. Poltava Kharkiv : POIPOPP. (in Ukrainian).

Reznychenko, Ye. (2015). Alberto Kairo: «V infohrafitsi vy berete chytacha za ruku y vedete vid pochatku istorii do vysnovku» [Alberto Cairo: "In the infographic, you take the reader by the hand and lead from the beginning of the story to the conclusion"]. http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/alberto_kairo_v_infografitsi_vi_berete_chitacha_za_ruku_y_vedete_vid_pochatku_istorii_do_visnovku/ (in Ukrainian).

Chernilevskij, D.V. (2002). Didakticheskie tehnologii v vysshej shkole: Ucheb. posobie dlja vuzov [Didactic technologies in higher school: Textbook. manual for universities]. Moskva : JuNITI-DANA. (in Russian).

Choshanov, M.A. (1996). Gibkaja tehnologija problemno-modul'nogo obuchenija [Flexible technology of problem-based learning]. Moskva : Narodnoe obrazovanie. (in Russian).

Shtejnberg, V. Je. (2000). Teoretiko-metodologicheskie osnovy didakticheskih mnogomernyh instrumentov dlja tehnologij obuchenija [Theoretical and methodological foundations of didactic multidimensional tools for learning technologies]. Extended abstract of doctor’s thesis. Bashkirskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. M. Akmully. (in Russian).

Iashanov, S.M., & Yashanov, M.S. (2013). Teoretychni ta metodychni problemy zastosuvannia vilno rozpovsiudzhuvanoho prohramnoho zabezpechennia v informatyvnii pidhotovtsi maibutnoho vchytelia [Theoretical and methodological problems of using freely distributable software in the informative training of future teachers]. Osvitnii dyskurs – Educational discourse, 2, 18-29. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

27.01.2022

Як цитувати

Друшляк, М. (2022). ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ). Фізико-математична освіта, 32(6), 23–28. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-004

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають